Byznys
29/10/2015 Jaroslav Baďura

Huť ohřívá vítr a šetří deset tisíc tun koksu ročně

Huť ArcelorMittal Ostrava uvedla do zkušebního provozu dva ohřívače větru, které ohřívají vzduch vháněný do vysoké pece. Ty zvýší teplotu horkého vzduchu o 100 °C, čímž se sníží nejen objem spalovaného koksu až o 10 tisíc tun ročně, ale také emise oxidů uhlíku. Obnova třetího ohřívače bude dokončena v polovině roku 2016. Hodnota projektu je 400 milionů korun.

„Zařízení sloužící při výrobě surového železa významným způsobem sníží naše provozní náklady. Dva nové ohřívače vzduchu sníží při současné výrobě roční spotřebu koksu na vysoké peci č. 2 o 10 tisíc tun. Od roku 2016, kdy spustíme i třetí ohřívač, bude úspora ještě vyšší,“ říká Jan Haščin, ředitel závodu vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava.

Modernizace spočívá především v úpravě ocelového pláště ohřívačů větru a celkové výměně jejich vnitřního vybavení, které je tvořeno vyzdívkou z žáruvzdorných cihel a vyhřívacím zařízením. Zvýší efektivnost ohřevu vháněného vzduchu a také jeho teplotu, čímž sníží spotřebu koksu, který se používá jako palivo pro vysoké pece.

Přinese tak ekonomické úspory při menší spotřebě koksu i snížení emisí oxidů uhlíku, díky čemuž bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Dodavatelem stavby je německá společnost Paul Wurth Refractory & Engineering GmbH. Celková rekonstrukce zařízení probíhá za plného provozu. Modernizace třetího ohřívače bude dokončena v květnu 2016.

 

Jak pracuje ohřívač větru

Ohřívač vzduchu (někdy též ohřívač větru) je klíčové zařízení ve výrobě surového železa.

Je válcovitého tvaru, zakončené kopulí a vysoké přibližně 35 až 40 metrů. Jeho hlavní funkcí je ohřát vzduch vháněný do vysoké pece. Rostoucí teplota dmýchaného větru do pece vede k částečnému snížení spotřeby uhlíku (koksu).

Aby byla zajištěna nepřetržitá produkce horkého vzduchu, je nutné do série zapojit více ohřívačů, které pak pracují střídavě. Vyzdívka se vždy vyhřívá spalováním vysokopecního plynu, po ohřátí na požadovanou teplotu pak předává teplo studenému proudu vzduchu, který se skrze ni ohřívá a vhání do vysoké pece.

Zařízení patentoval londýnský rodák Edward Alfred Cowper (1819–1893) už v roce 1856. V hutní výrobě však na stejném principu funguje do dnešního dne. Díky jménu vynálezce se v češtině používá pro ohřívače větru i alternativní označení vysokopecní kauper, užívanější je ale ohřívač větru či vzduchu.

Sdílejte článek