Byznys
28/02/2023 ČTK

Investiční společnost WCA je v konkurzu. Přihlašte své pohledávky včas, vyzývají advokáti

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2023 byl zjištěn úpadek společnosti WCA International s.r.o. a prohlášen konkurs. Věřitelům začala běžet striktní lhůta pro přihlášení pohledávek.

Rozhodnutí Městského soudu v Praze, které bylo 27. 2. 2023 zveřejněno v Insolvenčním rejstříku, znamená, že všichni věřitelé a investoři společnosti, která měla své silné zastoupení v našem kraji, již nesmí váhat se svými nároky.

Marek Gocman, advokát kanceláře JGK advokáti v.o.s., která se dlouhodobě věnuje hromadnému zastupování poškozených ve velkých investičních kauzách, zdůraznil: „Všem věřitelům společnosti WCA International s.r.o. započala běžet dvou měsíční lhůta pro přihlášení jejich pohledávek. Upozorňujeme, že kdo z věřitelů svou pohledávku ve stanovené dvou měsíční lhůtě nepřihlásí, nedostane skutečně vůbec nic!“

Městský soud v Praze rovněž nařídil termín přezkumného jednání a schůze věřitelů. Budou se konat 24. května 2023 v Praze, tedy již za necelé tři měsíce od chvíle, kdy byl zjištěn úpadek.

„Vzhledem k předpokládanému množství věřitelů, kterých může být až 6000, a skutečnosti, že se dosud přihlásil jen jejich zlomek, doporučujeme, aby věřitelé začali své pohledávky přihlašovat okamžitě,“ dodává Marek Gocman.

Přihlášky je nutné u Městského soudu v Praze podat dvojmo a pouze na předepsaném formuláři. Otálení či chyba v přihlášce se věřitelům může skutečně velmi nevyplatit.

„Pohledávka nejen že musí být přihlášena formálně správně, ale také ve správné výši, a navíc doložena relevantními důkazy, proto doporučujeme, aby se věřitelé obrátili na zkušené odborníky,“ vyzývá Filip Hladiš, spolupracující advokát ostravské kanceláře JGK advokáti.

Ostravská advokátní kancelář, která v podobné kauze Growing Way úspěšně zastupuje téměř tisícovku poškozených, připravila na svém webu pro věřitele společnosti WCA International jednoduchou a srozumitelnou online aplikaci, která laické veřejnosti pomůže zvládnout proces uplatnění nároků vůči WCA International.

„Online aplikace pomáhá věřitelům shromáždit vše potřebné k tomu, abychom jim mohli pomoci s uplatněním pohledávek v konkurzu. Rovněž jsme všem poškozeným k dispozici také na speciální telefonní lince, kterou jsme k investičním kauzám zřídili, i osobně v naší ostravské kanceláři,“ doplnil Filip Hladiš.

Matěj Kopřiva, advokát kanceláře JGK advokáti, dodává: „Celá kauza je nadále prověřována Policií ČR, Národní centrálou proti organizovanému zločinu, a i závěry policejního vyšetřování mohou mít vliv na insolvenční řízení a také na právní posouzení přihlašovaných pohledávek.“

Sdílejte článek