Nejnovější zprávy: Návrat po 21 letech. Národní divadlo moravskoslezské uvede Smetanovu Hubičku Srdcem Ostravák. Limity jsou jen v hlavě, říká Tomáš Budník

Politika

Máme lék na problémy kraje. Političtí lídři nabízejí před volbami své vize

Zatímco před čtyřmi lety byl hlavním politickým tématem před sněmovními volbami v Moravskoslezském kraji odliv lidí z regionu či jejich nerovnoměrné finanční ohodnocení, letos lídři politických uskupení poukazují na problémy spojené s útlumem těžby uhlí, problematiku dostupnosti bydlení nebo nedostačující silniční infrastrukturu.

Ilustrační foto: Pavel Krmášek, Magazín PATRIOT

Vyplývá to z ankety mezi lídry politických subjektů, které mají největší šanci obsadit svými zástupci křesla v Poslanecké sněmovně.

Jaké jsou podle vás největší problémy Moravskoslezského kraje a jaké jsou možnosti jejich řešení? (řazeno abecedně dle názvů stran)

ANO, lídr Ivo Vondrák

Problém: Přechod na novou ekonomiku

Řešení: Náš kraj musíme transformovat a jsem přesvědčen, že se nám pro tento záměr podaří získat až 100 miliard korun. Úspěšná transformace znamená zlepšení životního prostředí, kdy bude uhlí nahrazeno čistou energií. Povede také k nabídce nových pracovních příležitostí s vyšší přidanou hodnotou. Dále znamená proměnu brownfieldů, které budou vedle průmyslu sloužit i volnočasovým aktivitám a kultuře. Transformace tedy znamená nejen příslib vyšší životní úrovně, ale také vyšší kvality života.

ČSSD, lídr Lubomír Zaorálek

Opakovaně stále mluvíme o problémech regionu. Všichni o nich víme. Měli bychom mluvit spíše o jeho silných stránkách a na ty vsadit: v regionu vznikla velká řada úspěšných malých a středních firem, existuje tu velmi zajímavé a originální kulturní zázemí, které bychom měli podpořit investicemi do kulturní infrastruktury. Region se pyšní neuvěřitelně malebným prostředím Beskyd, Jeseníků a okolí Nového Jičína. Měli bychom posilovat to, čím náš kraj přitahuje. Dělat vše pro to, abychom tu měli kvalitní zdravotnictví a školství.

KSČM, lídr Leo Luzar

Problém: Vládní ignorace specifik našeho kraje a konec uhlí bez řešení teplárenství

Řešení: V Bruselu ani v Praze nezaplatí vynucené zdražení tepla, ani nedají adekvátně placenou práci propuštěným. Jen vybudování nových příležitostí na infrastrukturním zázemí průmyslové historie navrátí našemu kraji dobře placenou práci, a tím zastaví odchod lidí za lepším. Prosadíme znovu respekt k průmyslu a pracujícím lidem, a to nejen z úcty k dědictví práce našich předků. Nedopustíme, aby železné srdce republiky přestalo bít.

Piráti a STAN, lídr Lukáš Černohorský

Velký problém jsou chybějící obchvaty kolem měst, nejsou modernizovány a upraveny silnice a železnice například směrem na Bruntál, Karvinou a dál. Jsou to nedořešené sanace mnoha ekologických škod, které neumožňují rozvoj obcí. V této věci jsou velkou naději finanční prostředky z EU, které může vláda ve spolupráci s krajem investovat do rozvoje našeho kraje. Díky transparentním a efektivním investicím můžeme také počítat s tím, že bude opět tlak na růst platů. Další problém, který nám začíná narůstat, je neadekvátní výše nájmu, která začíná trápit pracující rodiny, ale i seniory. Zde se nabízí řešení v užší spolupráci a finanční podpoře měst a obcí, aby došlo k výstavbě a navrácení bytového fondu tak, ať mohou začít opravovat a budovat obecní bytový fond, který mohou využívat jak senioři, tak i mladí lidé jako startovací byty.

Přísaha, lídr nebyl zatím oficiálně schválen (za hnutí odpovídá Jiří Komárek)

Problém: Revitalizace oblasti po těžbě v OKD, efektivní využití státních prostředků a zajištění uplatnění pro končící horníky a zaměstnance

Řešení: Odhadované náklady státu, které hodlá vynaložit na revitalizaci oblasti zasažené důlní činností bývalého podniku OKD, jsou do roku 2035 ve výši 15,6 miliardy. Jedná se o prostředky státu, přičemž již nyní byly zaznamenány případy jejich nehospodárného a neefektivního využívání. Fakticky totiž nedošlo k revizi smluvních vztahů, které byly uzavřeny v minulosti a které často sloužily k vyvádění peněz z OKD. Což se prakticky děje i dnes, kdy je majitelem stát. Mimo následky způsobené dobývací činností na region a s tím spojené náklady na revitalizaci prostoru došlo útlumem těžby i k masivnímu zániku pracovních příležitostí v regionu. Jednou, ne jedinou, možností, jak dopady na nezaměstnanost v regionu způsobené útlumem na OKD zmírnit, je systémové propojení budoucí revitalizační činnosti a rekvalifikačních projektů státu a projektů zaměřených na vznik nových pracovních míst.

SPD, lídr Tomio Okamura (za hnutí odpovídá Jan Síla)

Problém: V Moravskoslezském kraji jsou nejvyšší emise polétavého prachu, na který se váže benzoapyren. Tato škodlivina v ovzduší může vést nejen k poškození plic a srdce, vzniku rakoviny, ale i ke genetickým změnám u novorozenců. Je to jeden z hlavních důvodů nejkratší střední délky života obyvatel kraje v porovnání s ostatními kraji v ČR.

Řešení: Zadání studie zjištění zdrojů škodlivin v ovzduší nezávislé nejlépe zahraniční instituci tak, aby nemohla být ovlivněna regionálními politiky, kteří chtějí i za cenu zdraví zachovat klesající zaměstnanost v regionu. Po zjištění skutečných viníků vypracovat systémové řešení problému, nejlépe tak, jak se povedlo v Trentinu v Itálii u hutního podniku ILVA.

SPOLU, lídr Zbyněk Stanjura

Problém: Růst nákladů na bydlení (rostou ceny nemovitostí, stavebních prací a materiálů i energií)

Řešení: Sen o vlastním bydlení se lidem vzdaluje. Zkrátka si ho čím dál tím méně lidí může dovolit. Poslední vlády tento problém vůbec neřešily, a podívám-li se teď na programy všech relevantních politických stran, pouze naše koalice Spolu přináší řešení. A to jak individuální podporu takzvaného prvního bydlení bez ohledu na věk, tak daňové úlevy v případě staveb a oprav rodinných i bytových domů. Zároveň chceme zrychlit a zjednodušit celý proces výstavby a zapojit do něj společně stát a obce.

Trikolóra Svobodní Soukromníci, lídr Alfréd Šrámek

Za největší problémy považuji nedostatečné využití průmyslového a turistického potenciálu kraje, který má ideální geografickou polohu coby česko-slovensko-polské trojmezí, odliv mozků a za alarmující považuji zcela nedostatečné napojení kraje na dálniční síť. Moravskoslezský kraj s dostatkem pracovitých a vzdělaných lidí snad jako jediný v zemi nabízí neopakovatelnou příležitost pro propojení restrukturalizace důlního a těžkého průmyslu na lehké strojírenství a nabízí příležitost pro budování hi-tec výzkumných center kooperujících s elitními vysokými školami. Tohoto potenciálu kraje je nutné systematicky a zejména koncepčně trvale využívat. Opomíjená je podle mého názoru také turistická a volnočasová jedinečnost Bruntálska, jehož podpora a využití může kraj výrazně posunout vpřed na mapě atraktivních míst pro život v Česku. Symbióza mezi vzděláním, pracovitostí lidí, jejich uplatněním v regionu a kvalitním životním prostředím je cíl, který se kraj musí trvale snažit dosáhnout.