Společnost
24/02/2022 Petr Sobol

Městská nemocnice má novou angiolinku. Poslouží i silně obézním pacientům

Oddělení Kardiologie Městské nemocnice Ostrava má k dispozici novou angiolinku vybavenou nejmodernějšími technologiemi, která dokáže ve velmi vysoké kvalitě zobrazit srdce a cévy.

Nová angiolinka lépe chrání pacienta, snižuje dávku radiačního záření až o polovinu a množství vstřikované kontrastní látky až o pětinu. Zákroky na ní jsou určeny pacientům s onemocněním srdečních tepen nebo podezřením na ně. Za cenu 29,8 milionu korun včetně DPH ji dodala společnost Philips Česká republika. V ceně jsou zahrnuty také nutné stavební práce a garanční servis. Původní angiolinka byla stará 10 let.

„Pořízení nové angiolinky bylo vzhledem ke stáří, opotřebení a narůstající poruchovosti předchozího přístroje nezbytné, přičemž Azurion 7 je jediným zařízením v našem kraji. Vyšetření na něm podstoupí ročně až 1600 pacientů. Na jeho nákup jsme využili prostředky z projektu React EU. Druhá naše angiolinka, která prošla během svého provozu upgradem a doplněna byla o další přístrojové komponenty, je určena pro pacienty s poruchami srdečního rytmu a je na ní provedena asi tisícovka zákroků za rok,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Uhlig.

Katetrizační sál Kardiologie je vybaven nejmodernějším přístrojem Philips Azurion 7, a to v nejvyšší možné konfiguraci. Systém umožňuje lékařům snadno a spolehlivě provádět širokou škálu vyšetření srdečních cév a zaručit vysokou kvalitu péče o pacienty. Velký důraz je kladen na bezpečnost pacienta i personálu, kteří jsou vystaveni nízké radiační zátěži.

Díky zlepšené kvalitě obrazu mohou lékaři vyhodnotit i ty nejmenší detaily. Na základě vyplnění takzvaných procedurálních karet, které jsou součástí zařízení, mohou být předprogramovány rutinní aktivity zkracující přípravu pacienta na zákrok. Zvýšila se také nosnost vyšetřovacího stolu až na 250 kilogramů, zákrok tak mohou podstoupit i silně obézní pacienti, jejichž počet se zvyšuje.

„Nový rentgenový přístroj významným způsobem rozšiřuje naše možnosti zobrazení srdečních cév v nejvyšší kvalitě a je vybaven také dalšími invazivními metodami včetně zobrazení vnitřního průsvitu cév nebo měření tlaků přímo v koronární tepně. V nepřetržitém pohotovostním režimu umožní našim kardiologům provádění kompletního spektra diagnostických i léčebných zákroků na srdečních cévách, a to v souladu s nejmodernějšími trendy: od akutních srdečních infarktů, které vyžadují okamžitou intervenci, až po zprůchodnění dlouhodobě uzavřených tepen. Nová angiolinka je také nezbytným předpokladem pro poskytování komplexní a nepřetržité kardiologické péče, kterou spolu s FNO jako jediná dvě kardiocentra pro Ostravu a široké okolí zajišťujeme,“ řekl zástupce primáře Kardiologie Kamil Novobílský.

Během katetrizace (vyšetření pomocí speciálních tenkých hadiček, které jsou zaváděny do cév a do dutin) lékař přímo nevidí na vyšetřovaný orgán, proto jsou zobrazovací, měřicí a navigační technologie klíčem k úspěšné operaci. Zákroky jsou určeny také pacientům, pro které jsou otevřené chirurgické operace velkou zátěží.

“Nemocnice získala to nejmodernější katetrizační zařízení, které kardiologům umožňuje provádět ty nejsložitější srdeční zákroky. Zároveň ale klade důraz na zdraví pacienta i personálu na sále. Díky tomu, že byl přístroj vyvinutý společně s klinickými odborníky, je pro lékaře jeho využití velmi intuitivní a efektivní. To vše pak pomáhá k vysoké spolehlivosti vyšetření a díky nejrůznějším automatizacím také urychluje plánování vyšetření i celý proces zpracování dat,” uvádí ředitel dodavatelské společnosti Philips Tomáš Vavrečka.

Novou angiolinkou projde ročně v nepřetržitém provozu 1600 pacientů. Asi 900 z nich je vyšetřeno plánovaně, ostatní kvůli akutně vzniklým potížím. Ve všech případech kvůli onemocnění koronárních tepen nebo podezření na něj. U asi 700 z nich je na cévách proveden léčebný zákrok, tzv. perkutánní koronární intervence. Ve 170 případech je realizován kvůli nejzávažnějším formám akutních koronárních syndromů, což jsou infarkty myokardu, které nesnesou odklad. Na lůžkovém oddělení Kardiologie je ročně hospitalizováno kolem 4500 pacientů.

V rámci stavebních prací došlo k demontáži a ekologické likvidaci původního přístroje, statickému posouzení, přípravě kabelových žlabů, položení nové podlahy, výmalbě prostor, úpravě stropní konstrukce a připojení zařízení na stávající rozvody elektřiny. Stavební práce byly součástí konečné ceny.

Sdílejte článek