Společnost
10/02/2022 Petr Sobol

Městskou nemocnici čekají velké investice. Nakoupí přístroje za čtvrt miliardy

Městská nemocnice Ostrava má schváleno 250 milionů korun z projektu REACT- EU. Mimořádné dotační zdroje jsou určeny na snížení dopadů pandemie covid-19.

Na rozvoj, modernizaci a posílení vybavení z výzvy číslo 98 nemocnice získala 150 milionů korun, na následnou péči o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními a obnovu a modernizaci přístrojového vybavení pro péči o pacienty, jejichž stav vyžaduje doléčení z výzvy číslo 99, dalších 100 milionů korun.

„První nové přístroje začnou přicházet v následujících týdnech, všechny nákupy budou hotovy do konce roku 2023. Dohromady se jedná o 33 různých typů přístrojů a 79 specializovaných lůžek za celkovou maximální cenu 250 milionů korun. Nového vybavení se dočká radiologie, jednotky intenzivní péče na chirurgii, gynekologii, interně a také oddělení kardiologie,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Z výzvy 98, na rozvoj, modernizaci a posílení vybavení, se nemocnice zaměřila především na velké a finančně náročné přístroje. Nejvíce jich bude umístěno na radiologii, jedná se například o nové CT, mamograf, skiagrafické vyšetřovny, a speciální mobilní rentgen s gantry ve tvaru „O“, který bude nejvíce využit na oddělení Neurochirurgie.

„Během pandemie vzrostla potřeba diagnostického uplatnění zobrazovacích metod ve všech fázích tohoto onemocnění. Dosud nejsou známy jeho dlouhodobé důsledky na lidský organismus a lze očekávat zvýšenou potřebu přesné zobrazovací diagnostiky i v budoucnu. Všechny nové i obměněné přístroje nám pomohou zrychlit a zlepšit diagnostiku pacientů,“ doplnil primář oddělení Radiologie a zobrazovacích metod Jiří Kozák.

Z výzvy 98 budou pořízeny také ultrazvuky, anesteziologické přístroje, monitory životních funkcí a porodní lůžka. Doplněno bude endoskopické vybavení pro interní oddělení a také čtyři nové parní sterilizátory pro Oddělení centrální sterilizace.

Z výzvy 99, na následnou péči o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními a obnovu a modernizaci přístrojového vybavení pro péči o pacienty, jejichž stav vyžaduje doléčení, získá novou angiolinku oddělení Kardiologie. Dále budou pořízeny ultrazvukové přístroje, infuzní technika, lůžka a monitorovací systémy, obměněny budou plicní ventilátory a HFNO jednotky.

„Nové vybavení zlepší intenzivní péči o pacienty, včetně těch covidových, na jednotkách intenzivní péče. V požadavcích na rozšíření přístrojového vybavení máme také ECMO – což je ve své podstatě umělý krevní oběh, který umožňuje u kriticky nemocného pacienta plně nahradit jak funkci srdce, tak i plic. Dosud takový přístroj v nemocnici nemáme,“ dodal ředitel Uhlig.

Finanční prostředky z EU rozděluje Ministerstvo pro místní rozvoj, směřují do zdravotnictví, Integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury.

Sdílejte článek