Společnost
05/09/2022 Petr Sobol

Městská nemocnice Ostrava nabízí poslední místa pro absolventy, zájem má interna či chirurgie

Do Městské nemocnice Ostrava postupně od začátku prázdnin do konce září nastoupí 11 čerstvých absolventů lékařských fakult, stanou se posilami oddělení operačních i neoperačních oborů.

Nejvíce absolventů míří na radiologii a internu. O absolventy ještě ale mají zájem další oddělení nemocnice, některá místa jsou spojena s náborovým příspěvkem.

„Lékaře absolventy ještě přijmeme zejména pro chirurgické obory, kde je většina míst spojená s možností získání náborového příspěvku. Nejvíce je volných míst na chirurgii, po jednom na neurochirurgii, kardiologii, urologii a ortopedii. Z interních oborů to jsou nefrologie, neurologie a patologie. Dosud se někteří absolventi lékařských fakult nerozhodli nebo své studium dokončí na podzim a budou si teprve volit místo, kde zahájí svou kariéru. Byli bychom rádi, kdyby si pro začátek svého profesního života vybrali právě naši nemocnici,“ řekla náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu Kateřina Kyselá.

Přehled všech volných míst pro absolventy je zveřejněn na webu nemocnice: Nabídka volných pracovních míst lékař, farmaceut | Vaše NEMOCNICE v srdci Ostravy (mnof.cz). Kromě přehledu oborů jsou zde uvedeny také informace o prostředí, vybavení a benefitech, které nemocnice nabízí, včetně náborového příspěvku pro absolventy lékařských fakult.

Mladí nastupující lékaři, kteří již pracovní poměr uzavřeli, rozšířili týmy nemocnice na ARO, chirurgii, interně, kardiologii, neurologii, gynekologii a porodnictví a celkem tři na radiologii, o kterou byl mezi absolventy největší zájem.

Městská nemocnice Ostrava získala posily také v oblasti nelékařského zdravotnického personálu. Celkem devět sester zamířilo na radiologii, oddělení gynekologie a porodnictví a dětské lékařství.

Lékařům absolventům po nástupu na pracoviště začíná příprava k atestaci ve zvoleném oboru. Její délka se liší podle oborů, nejkratší dobu se vzdělávají praktičtí lékaři (3 roky) a nejdelší potom neurochirurgové (7 let). Průměrná délka přípravy u většiny oborů je 4,5 až 5 let. Předatestační příprava zahrnuje absolvování povinných stáží na akreditovaných pracovištích, splnění počtu předepsaných výkonů a také teoretické kurzy.

„Devět mladých lékařů získalo stipendium, kterým je motivujeme již v průběhu studia k výběru právě naší nemocnice. Spojeny jsou jen s určitými obory, kde potřebujeme nejvíce personálně posílit. Velkou roli při jejich rozhodování hrají reference na dané pracoviště, spektrum výkonů či vybavení zdravotnickou technikou,“ doplnila náměstkyně Kateřina Kyselá.

Zájem o obor se profiluje většinou už během studia. Někteří z budoucích absolventů jsou již v pátém ročníku rozhodnuti, kterému oboru se chtějí věnovat. Obor však lze během přípravy změnit, což se stává. Vliv na jeho výběr může mít rodinná tradice nebo třeba praxe po prvních měsících v nemocnici. Stále větší je zájem o tzv. ambulantní obory, které nejsou spojeny s nepřetržitým provozem.

Osm nově nastupujících lékařů vystudovalo Ostravskou univerzitu a další tři Univerzitu Palackého v Olomouci, Masarykovu univerzitu v Brně a Univerzitu Komenského v Bratislavě.

Jeden z absolventů, Matúš Kobyliak, uvedl: Jsem ze Žiliny, vystudoval jsem ale Ostravskou univerzitu. Chirurgické oddělení naší nemocnice mě nadchlo už během mojí studentské praxe ve čtvrtém ročníku. Byla to pro mě jasná volba, především kvůli komplexnosti chirurgické péče, špičkovému vybavení a ochotě personálu v čele s panem primářem. Věřím, že právě tohle pracoviště ze mě udělá dobrého chirurga.”

Městská nemocnice Ostrava v letošním roce získala kromě absolventů také dalších 7 lékařů, celkem jich je 18 napříč všemi obory. Nejvíce jich nastoupilo na dětské oddělení (4).

Oddělení s volnými pracovními místy komentuje náměstkyně Kateřina Kyselá: „Dlouhodobě se snažíme získat onkology, psychiatry a lékaře se zájmem o specializované obory, například endokrinology, oftalmology a další. Hledáme napříč celou Českou republikou i Slovenskem, ale v případě těchto specializací se skutečně jedná o nelehký úkol. Delší dobu hledáme lékaře také pro Centrální příjem s Emergency a na geriatrii. Přehled všech volných pracovních míst zveřejňujeme na webu nemocnice. Aktivně se také účastníme veletrhů práce, které organizují univerzity nebo přímo lékařské fakulty. V letošním roce jsme natočili atraktivní náborové video, které jsme poslali po sociálních sítích k našim potenciálním zaměstnancům.“

Městská nemocnice Ostrava má 1919 zaměstnanců, z toho 241 lékařů a 1288 nelékařského zdravotnického personálu.

Sdílejte článek