Společnost
01/02/2024 Petr Broulík

Ostrava chce řešit situaci na heřmanickém odvale. Co se bude dít?

Ilustrační foto: Jana Dronská

​Na ostravském předměstí v Heřmanicích hoří sto let stará halda. Sanaci má sice na starosti státní podnik DIAMO, báňský úřad ji však přerušil.

Nyní existují obavy, že halda může prohořet a začne ohrožovat zdraví obyvatel města. „Situace na heřmanickém odvalu nás nijak netěší. V uplynulých týdnech nabírá problém heřmanické haldy na forsáži. Heřmanickou haldu tady nechceme,“ řekl primátor Jan Dohnal v průběhu jednání zastupitelů města Ostravy.

Město informovalo, že na základě dostupných informací se snaží pomoci vzniklé situaci na heřmanickém odvale, aby chránilo zdraví svých občanů i životní prostředí. „Je ale nutné zdůraznit, že provozovatelem haldy je státní podnik DIAMO, který má zajistit sanaci a rekultivaci místa. Odval Heřmanice podléhá zákonu o nakládání s těžebním odpadem. Příslušným správním orgánem, který povoluje činnosti k zabezpečení haldy, jejímu provozu a konečnému uzavření, je Obvodní báňský úřad v Ostravě,“ upozorňuje primátor Ostravy.

V tuto chvíli prohoření haldy nehrozí

Město má podle Dohnala omezené informace. „Existuje řada posudků, které říkají, že halda neprohořívá. Stejně tak existuje řada posudků, že prohořívá. Studie a posudky se rozcházejí i v tom, co všechno halda vyluzuje do vzduchu. Laicky se však dá říci, že to v žádném případě není optimální,“ řekl primátor města. „Dobrou zprávou je, a asi se jí i dá věřit, že DIAMO říká, že v tuto chvíli prohoření skládky nehrozí, a pokud by čidla a senzory na skládce zaznamenaly nějaké nebezpečí, tak by DIAMO provedlo nějaký aktivní zásah. Přesto chceme jednat se státem, aby se situace vyřešila v co nejkratším možném termínu,“ dodal Dohnal.

Dodal, že město se snaží iniciovat spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem životního prostředí a podnikem DIAMO. „Abychom dostali nějaký harmonogram, jak bude s touto haldou naloženo, a jaké budou práce, které povedou k celkovému odtěžení a uhašení haldy,“ řekl Dohnal a doplnil: „Je ale nepřípustné, aby se situace zbytečně protahovala, proto vyzvu ministry průmyslu a obchodu i životního prostředí, aby přijeli do Ostravy a situaci se urgentně věnovali.“

Stav haldy monitorují teplotní čidla

„V lednu jsme se zúčastnili jednání s vedením státního podniku DIAMO, přičemž jsme byli opakovaně ujišťování, že žádné nebezpečí možné ekologické havárie v případě zahoření skládky s nebezpečným odpadem nehrozí. Stav je monitorován několika teplotními čidly,“ řekl Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Zástupci podniku DIAMO rovněž město ubezpečili, že mají dostatek vlastní techniky k případnému odtěžení hořící hlušiny. „Zajímali jsme se také o to, proč nepokračuje budování oddělovacích vzdušných stěn tak, aby se zabránilo dalšímu šíření termické aktivity do neaktivních částí haldy, a jaká opatření DIAMO přijímá, aby se termická aktivita nerozšířila do části bývalé skládky chemického odpadu,“ vysvětlil Boháč.

Město se obrátilo na ministra průmyslu a obchodu, aby postup státního podniku DIAMO prověřil. „Stejně jsme požádali o součinnost ministra životního prostředí. Existuje několik rozporuplných studií s různými závěry, proto považujeme za nezbytné sledování vlivu hořící haldy na životní prostředí za účasti Českého hydrometeorologické ústavu,“ řekl primátor.

Stávající stav je neakceptovatelný

Tím však aktivity města nekončí. „Stávající stav je neakceptovatelný, vedení státního podniku DIAMO předložíme další otázky k harmonogramu i následnému postupu sanace a rekultivace místa, které povedou k úplné sanaci odvalu. Máme snahu i nadále se k věci setkávat a sdílet potřebné informace. Zástupci vedení podniku DIAMO nás ujistili, že nehrozí bezprostřední nebezpečí prohoření,“ prohlásil Dohnal.

Město vidí riziko v uvolňování znečišťujících látek do ovzduší

Odval, tedy halda Heřmanice, je stále termicky aktivní. Státní podnik DIAMO provádí v Heřmanicích monitoring ovzduší prostřednictví Zdravotního ústavu v Ostravě.

„Riziko však vidíme nejen v možném prohoření ke skládce chemického odpadu, ale také v samotném hoření odvalu a uvolňování znečišťujících látek do ovzduší, především prachu a benzo(a)pyrenu. V loňském roce se město obrátilo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Českou inspekci životního prostředí a Obvodní báňský úřad v Ostravě s žádostí o prověření dodržování příslušné legislativy, povolení a souvisejícího,“ uzavřel náměstek Boháč.

Sdílejte článek