Byznys
12/11/2020 Petr Broulík

Ostrava jako přístavní město? Zastupitelé odmítli kanál Dunaj - Odra - Labe

​Ostravští zastupitelé odmítli záměr výstavby vodního kanálu Dunaj - Odra - Labe.

Primátor Tomáš Macura řekl, že představitelé města Ostravy se k tomuto projektu vyjádřili už několikrát negativně a včera toto stanovisko předložili i zastupitelům.

Primátor Tomáš Macura řekl, že Ostrava, přes jejíž území by kanál vedl, odmítá velmi odvážný až utopický projekt z několika důvodů. „Především je tu naše obava ze zhoršení životního prostředí v Ostravě a okolí. Navíc je to projekt nadbytečný, zastaralý, který svým pojetím patří do devatenáctého století, ne do jedenadvacátého,“ řekl primátor.

Jde hlavně o životní prostředí, Ostrava se už vydala jinou cestou

Dodal, že tento projekt zabírá formou územní rezervy rozsáhlé a cenné území v rámci města. „Kdyby projekt vznikl, vytvořil by další bariéru ve městě v šířce několika desítek metrů a různé výškové bariéry,“ připomněl primátor Tomáš Macura.

„Máme také vážné pochyby, co by na kanále vzniklo za dopravu, protože tento kraj se už vydal jinou cestou, než po jaké šel uplynulých dvě stě let. Tedy těžkým průmyslem a těžbou nerostů. Argumenty, že tento kanál budou používat místní podniky, třeba jako automobilky, považujeme za nepravdivé. Třeba společnost Hyundai se vyjádřila, že rozhodně s využitím kanálu pro dopravu svých výrobků nepočítají,“ dodal primátor.

O určité vizi podobného kanálu už uvažoval i Karel IV.

Náměstkyně primátora pro ochranu životní prostředí Kateřina Šebestová řekla, že ostravští zastupitelé vyjádřili nesouhlas hlavně s přípravou takzvané oderské větve kanálu Dunaj – Odra – Labe mezi Ostravou a polským Koźle.

„A žádáme vládu, aby zastavila všechny přípravy do doby, než bude vytvořena analýza skutečných dopadů a všech aspektů, které bude stavba do budoucna znamenat. Pro mne je vůbec absurdní se o této stavbě do budoucna vůbec bavit,“ řekla Kateřina Šebestová, i když uvedla jako zajímavost, že o podobné vizi uvažoval už Karel IV.

Tato stavba je utopií, poškodila by přírodní oblasti a památky

„Pro nás je tato stavba utopií a považovali jsme za důležité, aby se město Ostrava k tomu vyjádřilo. Přípravy na tuto stavbu už totiž v nějaké podobě začínají. Stavbu odmítají i univerzity a odborníci s tím, že devastace krajiny bude nenávratná. A jistě znáte přírodní krajinou oblast Poodří a další přírodní památky na Ostravsku. Obsahují vzácné biotopy, o které bychom tímto projektem do budoucna přišli. Stavba koridoru kanálu by také velmi ovlivnila kvalitu spodní vody a my si nemůžeme dovolit ohrozit náš strategický vodní zdroj spodní vody v Nové Vsi,“ řekla náměstkyně primátora pro ochranu životního prostředí.

Kateřina Šebestová dodala, že délka kanálu bude až na délce osmi set metrů a sklon jeho hladiny bude prakticky nulový. „V řece Odře tak bude stojatá voda a žádní živočichové by v ní do budoucna nežili. Chybí nám k tomuto projektu široká odborná diskuse,“ řekla náměstkyně primátora.

Oderská větev kanálu by znamenala velký přístav ve městě

Dokreslila, že součástí oderské větve kanálu je návrh výstavby přístavu na pomezí Mariánských Hor a Ostravy-Svinova.

„Tam by mělo vzniknout velké logistické centrum, které leží de facto přímo v intravilánu města. Máme za to, že taková velká logistická centra by měla stát na obvodech města nebo na jeho periferiích. Rádi bychom se také zbavili dlouhodobé uzávěry města."

Ostrava chce své stanovisko, které schválili odpoledne zastupitelé, odeslat premiérovi republiky co nejdříve.

Sdílejte článek