Byznys
26/03/2023 Jaroslav Baďura

Ostroj Opava loni výrazně navýšil tržby, přesto skončil se ztrátou

​Tradiční česká strojírenská společnost OSTROJ navýšila v roce 2022 meziročně své tržby o 508 milionů korun na celkových 1,572 miliardy korun.

Do investičních projektů opavská společnost vložila přes 181 milionů korun a během roku 2022 nabírala nové zaměstnance.

OSTROJ se musel v první polovině roku 2022 vyrovnat s dramatickým nárůstem cen hutních materiálů. Ve druhé polovině minulého roku se pak potýkal s bezprecedentním nárůstem cen elektrické energie a zemního plynu a během celého roku s poklesem objemu zakázek pro automobilový průmysl u divizí Kovárna a kalírna a Nástrojárna.

I přes tyto okolnosti se podařilo meziročně navýšit tržby na 1,572 miliardy. Společnost OSTROJ meziročně zlepšila o 2,69 milionů korun hospodářský výsledek po zdanění, přesto nedosáhla plánovaného zisku a uzavřela rok 2022 se ztrátou ve výši 9,23 milionů korun.

„Ačkoliv hospodářský výsledek neskončil v kladných číslech, je ve srovnání s rokem 2021 lepší, což považuji za poměrně dobrý výsledek, vezmeme-li v úvahu s jak obrovskými nárůsty cen vstupních materiálů a energií jsme se během roku 2022 museli potýkat,“ říká Aleš Martínek, generální ředitel společnosti OSTROJ.

Divizi Důlních strojů a průmyslových technologií se na druhé straně podařilo zrealizovat poměrně velkou zakázku na dodávku sekcí mechanizované výztuže pro dobývání uhlí v hodnotě zhruba 250 milionů korun. Opavská strojírenská společnost rovněž navýšila objemy výroby pro zákazníky působící v oblasti výroby stavebních a demoličních strojů, dopravní techniky, elektromotorů a generátorů na divizích Strojírna a Hydraulika.

„Za velký úspěch považuji dokončení realizace sedmdesáti investičních projektů, zejména nové galvanické zinkovací linky, plně robotizované kovací linky, kolaborativního svařovacího robota a několika klíčových velkých obráběcích CNC strojů, které jsou příslibem pro další úspěšné a efektivní fungování naší výroby,“ uvádí Aleš Martínek.

Investiční projekty v souhrnné výši 181 milionů korun byly zaměřeny na modernizaci a automatizaci výrobních technologií, zvýšení efektivity výrobních procesů a v neposlední řadě také do zajištění částečné energetické soběstačnosti. Na konci roku 2022 byla do zkušebního provozu uvedena první fotovoltaická elektrárna složená z 1092 solárních panelů o celkové ploše 2.373 m2 a špičkovém výkonu 480,5 kWp, která byla nainstalována na střechu výrobní haly divize Hydraulika.

Z důvodu rostoucího objemu výroby OSTROJ dále navyšuje počet svých zaměstnanců z řad svářečů, zámečníků, obsluh CNC strojů a dalších profesí. Novým zaměstnancům firma kromě obvyklých benefitů nabízí u vybraných profesí i náborový příspěvek ve výši 40 000 korun. K 31. 12. 2022 společnost OSTROJ zaměstnávala celkem 795 zaměstnanců.

Sdílejte článek