Byznys
29/10/2017 Jaroslav Baďura

Terminál, který vznikl na místě brownfieldu v Paskově, slaví 10 let

Nezávislý terminál kombinované dopravy v Paskově, který provozuje mezinárodní dopravní skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, dnes patří k několika málo otevřeným překladištím v zemi.

Díky své strategické poloze plní funkci veřejného logistického centra a je jeden z nejrychleji rostoucích v České republice. Provoz na paskovském terminálu, který vyrostl na bývalém brownfieldu, byl zahájen v roce 2007.

V původním nevyužitém průmyslovém areálu dolu Paskov se po odstranění nepoužívaných a rozpadlých staveb začínalo s několika stovkami manipulací ročně a v roce 2007 zahajoval terminál svůj provoz se dvěma pracovníky.

Rozsáhlou modernizací prošlo logistické centrum v letech 2011 a 2012, kdy byla mimo zpevnění a odvodnění části plochy také prodloužena původní kolej včetně rekonstrukce zhlaví vložením čtyř nových výhybek a zapojení zabezpečovacího zařízení. Byl vybudován železniční přejezd a položeny byly i dvě zcela nové koleje. Skladovací kapacita terminálu se zvýšila na 2 400 kontejnerů a manipulační plocha terminálu má v současné době rozlohu 31 tisíc m2.

„Jedná se o významný intermodální terminál v České republice. Je to důležité překladiště pro automobilový průmysl v České republice, na Slovensku a v jižním Polsku. Má strategickou polohu ve střední Evropě, je moderně a profesionálně zařízen, má velkou důvěru zákazníků, a mimo jiné proto je důležitým prvkem v plánovaném rozvoji skupiny PKP CARGO.

Již dnes zajišťuje dopravu do holandských a německých přístavů, slovinského Kopru, italského Terstu nebo z Turecka a v budoucnu i z přístavů Trojměstí. Jeho kapacita je v současnosti plně vytížena, a proto je nutné jej rozšířit. Realizace investice, která zdvojnásobí jeho kapacitu a která je z cca 66 % spolufinancována z prostředků EU, byla již zahájena. AWT usiluje společně s PKP CARGO o napojení terminálu na zajištění služeb pro Novou hedvábnou stezku a jeho větší spojení na polské přístavy.

Terminál se má v konečném důsledku stát hlavním centrem jižní části trojúhelníků Balt-Jadran-Severní moře,“ říká Arkadiusz Olewnik, generální ředitel skupiny AWT.

Terminál Ostrava-Paskov je strategicky umístěn ve středu velkých průmyslových zón Moravskoslezského kraje, leží v blízkosti dálnice, slovenské a polské hranice a je napojen i na celostátní železniční síť. Průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové, Nošovicích, Mošnově, Českém Těšíně a Třinci nejsou vzdáleny více než 50 kilometrů.

V současnosti se ročně na terminálu zmanipuluje více něž 100 tis. kontejnerů a návěsů a spolu s navazujícími službami poskytuje překladiště v ostravském regionu práci více než stovce zaměstnanců.

Sdílejte článek