Společnost
20/01/2022 Petr Broulík

V centru Ostravy vznikne moderní městská čtvrť. Rezidence Stodolní se začíná rýsovat

​Zatímco historická jatka se v Ostravě mění na městskou galerii PLATO, poblíž nich stojí na konci Stodolní ulice ještě takzvaná „nová jatka“, i když jsou také vlastně stará a bez užitku.

Právě ta a několik dalších nemovitostí, které patří městu, se mají stát součástí projektu, který představitelé Ostravy a lidé z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) nazvali Rezidence Stodolní.

Tento záměr založený na prodeji pozemků a několika starých nemovitostí v lokalitě kolem Stodolní ulice by měl dát vzniknout nové moderní městské čtvrti. Ta by vznikla vedle ulice Stodolní a zrekonstruované budovy jatek a nabízela by svým obyvatelům a uživatelům kromě samotného atraktivního prostředí dominantní galerie současného umění také multifunkční prostředí administrativy, služeb a bydlení.

Podobu lokality navrhlo renomované studio Bogle Architects

O záměru prodat nemovitosti a pozemky o celkové výměře 3 747 metrů čtverečních v centru města mezi ulicemi Porážková, Stodolní a Masná zastupitelé rozhodli loni na podzim. A poté nabídli lokalitu developerům. Primátor města Ostravy Tomáš Macura ve středu oznámil, že radní města Ostravy už před několika dny vyhodnotili došlé nabídky zájemců o zvelebení této lokality.

„Dostali jsme nabídky od dvou zájemců. Jednu komise vyhodnotila jako nevyhovující našemu záměru, ale ta jediná zbylá je podle nás velmi dobrá,“ řekl primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Nabídku podala společnost Linkcity, která patří podle primátora mezi kvalitní evropské a světové společnosti svého druhu. „Jejich záměrem je vystavět v nabízené lokalitě multifunkční komplex, zahrnující jak bydlení, tak komerční a volnočasovou funkci. Přidanou hodnotou projektu je, že autorem jeho podoby je světoznámé architektonické studio Bogle Architects, které působí globálně od Dubaje až po Vietnam a od roku 2007 je aktivní také v České republice,“ řekl primátor.

Studio Bogle Architects navrhlo i lávku přes Místeckou

Macura dodal, že projekt vypadá velmi dobře. „Naším záměrem je kvalitně prostor u rekonstruovaných jatek zastavět. A záměr studia Bogle Architects filozoficky navazuje i na stará jatka,“ řekl primátor a dodal, že staré nabízené objekty v lokalitě budou muset jít k zemi. „Avšak přidanou hodnotou návrhu budoucího komplexu je propojení lokality lávkou přes blízkou frekventovanou Místeckou ulici k městské nemocnici, kterou čekají výrazné stavební úpravy a zahloubení do terénu,“ řekl primátor.

Radní tedy rozhodli, že město s podatelem nabídky na odkoupení nemovitostí a pozemků u jatek a Stodolní zahájí jednání. „Za tyto pozemky bychom měli získat přes 24 miliony korun, zatímco znalecký posudek jejich cenu odhadl na, myslím, 23, 6 milionů,“ řekl Tomáš Macura.

Město hledalo smysluplné využití lokality se zapojením soukromého kapitálu

Projekt budoucí čtvrti bezprostředně navazuje na lokalitu historických Jatek. Nabízený blok nemovitostí rovněž bezprostředně sousedí s ulici Stodolní, jednou z klíčových pěších zón s pestrým společenským vyžitím. Lokalita má výbornou dopravní dostupnost.

„Město v minulosti nabylo některé nemovitosti v tomto území se záměrem scelit vlastnictví do jedné ucelené plochy, a tím získat možnost určovat budoucí podobu a rozvoj lokality v centru města ve vazbě na ostatní zde realizované projekty. Je tedy na místě najít pro prostor vedle Stodolní a u jatek nové smysluplné využití se zapojením soukromého kapitálu,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Budoucí lávka spojí území u nemocnice s ulicemi

Budovy, které jsou součástí nabízených ploch, jsou ve špatném technickém stavu a bez jakéhokoliv využití. Minimální nabídková cena za nemovitosti byla stanovena na úrovni aktuálního znaleckého posudku ve výši 23 638 760 korun, město však předpokládalo, že vzhledem k lukrativnosti lokality obdrží nabídky vyšší.

Zájemci museli vzít rovněž na vědomí, že na ploše mezi severozápadní hranicí prodávaného pozemku a historickou budovou Jatek je vymezen prostor pro vyústění budoucí pěší a cyklistické lávky spojující území u Městské nemocnice Ostrava přes ulici Místeckou a frýdlantskou dráhu s územím ulic Porážková, Masná, Janáčkova, Pobialova a Stodolní. Zájemci měli možnost začlenit zaústění této lávky do svého stavebního záměru a v případě její výstavby se na ni napojit. Lávka má zajišťovat nepřetržitý průchod a průjezd pro veřejnost.

Sdílejte článek