Společnost
28/06/2024 Petr Broulík

Začala se hloubit jáma pro nový koncertní sál, Ostrava si na něj půjčí dvě miliardy

Vizualizace: se souhlasem Ostravy

Zastupitelé města schválili, že si Ostrava od Evropské investiční banky půjčí dvě miliardy korun na výstavbu koncertního sálu.

Ostrava tím získá hlavní zdroj financí na stavbu koncertního sálu a má tak prakticky zajištěny všechny finanční prostředky, které bude tato unikátní stavba i rekonstrukce ostravského domu kultury stát.

Výjimečný projekt amerického architekta Stevena Holla má přinést Ostravě nejen rekonstrukci městského domu kultury, ale i novou, výjimečnou architektonickou dominantu. Do roku 2027 vznikne nový multifunkční komplex, který nemá v České republice konkurenci.

Město očekává, že stavba bude celkem stát 3,8 miliardy korun. Úvěr od Evropské investiční banky (EIB) tak představuje zásadní zdroj financování projektu Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy.

Poslední střípek do mozaiky financování stavby sálu

„Je to poslední ze střípků do mozaiky financování celé koncertní haly,“ řekla náměstkyně primátora Ostravy Lucie Baránková Vilamová. Dodala, že koncertní hala bude financována z více zdrojů. Kromě úvěru Evropské investiční banky se na stavbě bude podílet město Ostravy, které už delší dobu na stavbu síně odkládá peníze do takzvaného Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu. Ve fondu je dnes 553,8 milionů korun, tedy přes půl miliardy.

Na stavbu koncertního sálu bude využitý i nevratný grant Evropské komise ve výši půl miliardy korun a dotace 300 milionů korun, kterou přislíbil na výstavbu koncertní síně poskytnout Moravskoslezský kraj. Stát v zastoupení ministerstva kultury má na stavbu ostravského sálu přidat dotaci ve výši 600 milionů.

Město také požádalo v březnu o dotaci z Modernizačního fondu na projekt Energetické úspory domu kultury a očekává dotaci ve výši 88 milionů korun.

Ostrava chystá v létě slavnostní poklepání základního kamene sálu

Stavební práce začaly ve čtvrtek 27. června, hloubením jámy, v níž vzniknou základy pro moderní koncertní sál, který svou podobou někomu připomíná pouzdro na hudební nástroj a někomu UFO. Stavbaři ukončí hloubení této jámy do listopadu 2024. Pak začnou budovat základy koncertního sálu. Stavební práce druhé fáze výstavby by měly být dokončeny v roce 2027.


Vizualizace: se souhlasem Ostravy

Ostrava chystá také slavnostní poklepání základního kamene stavby koncertního sálu, které proběhne 19. července. V programu vystoupí Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou budoucího šéfdirigenta Daniela Raiskina a přednese skladbu Bedřicha Smetany Má vlast. Základní kámen stavby pochází z lomu v Mrakotíně.

Stavba sálu má skončit v roce 2027, ale stát se může cokoliv

V letošním roce by měli stavbaři realizovat práce za 416 milionů korun. V příštím roce investice do nového sálu a rekonstrukce domu kultury dosáhnou největšího objemu, a to 1,7 miliardy korun. Dalších téměř 1,2 miliardy korun bude stát tato výjimečná stavba v roce 2026, v roce 2027 to bude 394 milionů.

V roce 2027 by měly stavební práce skončit, ale v následujícím roce 2028 by Ostrava chtěla z EIB vybrat posledních 150 milionů. „Vyjednali jsme si toto poslední čerpání peněz z EIB v roce 2028 jako rezervu, protože je to přeci jen stavba veliká a může se cokoliv stát,“ řekla náměstkyně primátora.

Ostrava chce úvěr od Evropské investiční banky splatit do desíti let

Výhody financování penězi Evropské investiční banky vidí město Ostrava v tom, že umožňuje postupné načerpání úvěru podle průběhu výstavby a potřeb v období čtyř let od podpisu smlouvy. Město Ostrava si také může volit měnu čerpání prostředků, termín čerpání, délku splatnosti jistiny, odklad splatnosti či typ úrokové sazby. Banka určuje jen výši úrokové sazby.


Vizualizace: se souhlasem Ostravy

Tento úvěr je dlouhodobý, maximální doba splatnosti může být až 25 let ode dne čerpání prostředků. Ostrava nicméně podle náměstkyně primátora předpokládá, že úvěr splatí za deset let. „Máme vše velmi dobře rozpočítáno. Tak, aby město splácelo tento i další své úvěry bez větších problémů,“ řekla Baránková Vilamová.

První peníze z úvěru chce Ostrava čerpat až příští rok

V návrhu, který zastupitelé schválili, se píše, že úvěr od EIB ovlivní výši zadluženosti SMO. Město však upozorňuje, že úvěr nevyčerpá naráz, ale postupně podle toho, jak bude vyžadovat průběh výstavby sálu. „Určitě víme, že první peníze z úvěru EIB vybereme až v příštím roce, kdy očekáváme příznivější úrokové sazby EIB. Letošní financování stavby by měla zajistit právě vlastní prostředky, tedy přes pět set milionů ve Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu,“ řekla náměstkyně primátora.

Podotkla, že právě jáma pro základy koncertního sálu se kope z těchto prostředků z městského fondu. „Město ještě zkouší získat na výstavbu koncertního sálu další dotační prostředky na úsporná zařízení v řádu desítek milionů. A budeme žádat o další možné dotace, tak, jak se budou časem objevovat,“ prozradila Baránková Vilamová.

Vliv nového zadlužení města Ostravy tak nemá být podle úředníků nijak dramatický, a to i s ohledem na skutečnost, že splátky jistiny a úroků stávajících úvěrů Ostravy činí přibližně 500 milionů korun ročně. Nesplacený zůstatek celkového dluhu města činil na konci května asi 2,5 miliardy korun, zůstatek tohoto celkového dluhu Ostravy bude k 31. prosinci letošního roku činit asi 2,1 miliardu. Ke konci roku 2024 Ostrava například plně splatí dvě takzvané tranše úvěru EIB z roku 2008, čímž se hodnota dluhu vůči této bance z tohoto prvního úvěru ve výši tří miliard korun sníží na 270 milionů.

Koncertní sál má zvýšit atraktivitu Ostravy

Nově vystavěný komplex nabídne koncertní sál s kapacitou 1300 míst, sál divadelní pak obsáhne dalších 490 míst a multifunkční komorní sál skýtá kapacitu 515 míst. Edukační centrum bude mít 200 míst a přednáškový multifunkční sál bude mít 120 míst. Součástí komplexu je nahrávací studio, prostory pro volnočasové aktivity i zázemí, kavárny, restaurace nebo salónky.


Vizualizace: se souhlasem Ostravy

Poprvé se město Ostrava pokusilo o výstavbu kvalitního koncertního sálu v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969. Nová podoba stavby je známa od července roku 2019, kdy byly vyhlášeny výsledky architektonické soutěže. Vítězný návrh studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy zachovávají stávající budovu ve značné míře.

Výstavbu sálu a rekonstrukci domu kultury zajišťuje Sdružení pro koncertní halu se společníky IMOS Brno a. s. a IPS Třinec a. s., se kterými město Ostrava na počátku dubna podepsalo smlouvu, jakožto s vítězi veřejné zakázky.

Sdílejte článek