Nejnovější zprávy: Moravskoslezský kraj letos opět vyvěsí vlajku na podporu Tibetu Valentýn v ostravské zoo. Zvýhodněné vstupné i „zamilovaná" prohlídka

Regiony

Senzační objev: trámy kostela pamatují dobu Jana Žižky a Karla IV.

​Z letokruhů stromu poraženého před staletími umí dendrochronolog přesně vyčíst, ve kterém roce jej dřevorubec v lese setnul.

Foto: Pavel Siuda

Svým uměním pomáhá památkářům, archeologům, historikům umění, ale i majitelům nemovitostí datovat stáří jejich domů. Analýzou letokruhů mění dějiny.

Při současné opravě kostela sv. Michaela Archanděla v Řepištích posunul výzkum nosných trámů jeho stáří z konce 15. století na jeho začátek.

„Nebyli jsme si nikdy jisti tím, jak je ten kostel starý. Jaké jsou jeho počátky. Byl datován většinou do 16. století nebo na konce 15. století,“ uvedl Tomáš Nitra, vedoucí oddělení specialistů ostravského pracoviště Národního památkového ústavu.

Odhalení jeho skutečných kořenů se podařilo až nyní při jeho generální rekonstrukci financované z dotačních programů Evropské unie.

Nejstarší trámy z 1. poloviny 15. století pamatují Karla IV. i Jana Žižku

Po odkrytí šindelového obalu, který kryl dřevěné zdi kostela jako rybí šupiny, se mohli památkáři pustit do zkoumání letitých trámů. Z různých částí odebírali vzorky ve formě pěticentimetrových kolmých řezů a jejich digitální fotografie posílali do brněnské laboratoře Josefu Kynclovi, který je předním českým odborníkem na určování stáří dřeva podle čar letokruhů.

„Odebírali jsme vzorky z různých částí kostela – severní, jižní, podélné a z presbytáře. Již při první fázi výzkumu se ukázalo, že přinejmenším jeden prvek z presbytáře a další prvek ze sakristie jsou datovány před rok 1420. Ale nebyly datovány přesně. V další fázi výzkumu se podařilo dva trámy ze severní stěny datovat úplně přesně do roku 1424,“ upřesnil Nitra a dodal, že toto zjištění je pro památkáře hotovou senzací.

Fragment řezu kmenem. Foto: Pavel Siuda

„Je to naprosto úžasné, protože toto datování znamená, že kostel v Řepištích obsahuje trámy a konstrukce, které jsou zatím nejstarší v rámci dřevěných kostelů v celé České republice,“ vysvětlil památkář.

Je ta jisté, že stromy, z nichž jsou trámy vytesány, rostly v době vlády krále Karla IV. a dřevorubci je pokáceli přesně v roce, kdy při tažení na Přibyslav zemřel husitský hejtman Jan Žižka z Trocnova.

Ve Wikipedii zůstane nejstarší církevní dřevostavbou kostel v Broumově

Objev brněnského dendrologa, který se této vědecké disciplíně věnuje od roku 1994, posunul pohled na historii dřevěných kostelů v Moravskoslezském kraji. Dosud byl totiž za nejstarší považován kostelík v Hodslavicích z roku 1483. O pár desítek let mladší byly vyhořelé kostely v Ostravě-Hrabové a Gutech.

Pro kostelík v Řepištích se zdrojové stromy pro výrobu trámu severní zdi těžily již v 1. polovině 15. století. Památkáři odhadují, že letitých trámů může být v kostele ještě více. Ze středověkých jedlí však kostel celý postaven není. Dendrochronolog v konstrukci kostela bezpečně poznal kmeny ze 17. století a trámy, které byly do kostela vtesány až při poslední velké opravě v roce 1820.

Ve Wikipedii proto i nadále zůstane nejstarším dřevěným kostelem v České republice hřbitovní kostelík Panny Marie v Broumově z roku 1449. „Za nejstarší bude považován dál i přes tyto nové objevy, protože je zachován v celistvosti,“ poznamenal památkář – specialista Tomáš Nitra.

O stáří broumovského roubeného kostela historici nepochybují. Postaven byl krátce poté, co původní stavbu vypálili husité, kteří ve dnech 17. až 20. června 1421 obléhali Broumov.

Turistům se kostel v Řepištích otevře ještě během prázdnin. První mše v září

Po opravě se podoba kostela v Řepištích oproti předchozím desetiletím výrazně změnila a více se blíží středověkému originálu. Zčernalé plochy šindelové krytiny na střeše i plášti kostela nahradily nové destičky v přirozených světlých tónech.

Z cibule věžičky zmizel i nevzhledný červený plech. „Podařilo se odstranit většinu oplechování a vrátit šindel i na všechna místa kam patří, tedy i na cibule věží,“ pochválil zástupce Národního památkového ústavu obnovu kostela.

„V současnosti se dokončují restaurátorské opravy mobiliáře kostela včetně varhan,“ uvedl projektový manažer ostravsko-opavského biskupství Miroslav Přikryl, který dodal, že kostel dostal při opravě také dva nové zvony.

Práce by měly být hotové do poloviny prázdnin, aby se od 1. srpna mohl kostel sv. Michaela Archanděla zapojit do 4. ročníku projektu Otevřené chrámy. Průvodci budou návštěvníkům k dispozici každou středu a o víkendu až do 1. listopadu.

Na dokončení oprav kostela se těší také místní farníci, kteří se od loňska scházejí na bohoslužby v sále místní restauraci U Máně. Farnost plánuje obnovit bohoslužby v sobotu 12. září při oslavách 750. výročí založení obce Řepiště.