Společnost
04/10/2023 Petr Broulík

Talent City v Ostravě. Školáky bavil popularizátor vědy Michael Londesborough

Foto: Antonín Krůpa

V džínách a v tričku, s mikroportem a se spoustou přístrojů na zábavné experimenty. Tak vystoupil v úterý v jedné z učeben ostravské Katedry studií lidského pohybu nového City Campusu energický sympaťák, ale především vědec, výzkumník a popularizátor vědy Michael Londesborough.

Angličan žijící už delší dobu v Česku, který mluví docela dobře česky, předvedl pomocí experimentů školákům, jak těžký plyn zpomaluje hlas a lehčí ho směšně zbarví, nebo jak trubice po shoření molekul vzduchu hučí, aby nasála rychle zpátky vzduch. Taky ukázal, jak troubení do speciální hořící trubky dokáže zvyšovat a tvarovat plameny.

Londesborough ukazuje na zajímavých experimentech, jak svět okolo nás vnímáme především zrakem a sluchem. I když světlo a zvuk považujeme za samozřejmost, některé jejich vlastnosti jsou velmi překvapivé.

Jak je možné, že světlo je přibližně milionkrát rychlejší než zvuk? Proč slyšíme, co se děje za rohem, ale nevidíme to? Proč se zvuk nešíří ve vakuu? Můžeme zvuk vidět? Proč vnímáme různé barvy? Můžeme pomocí světla přenášet informace? Na to vše Michael po poledni v City Campusu efektně odpověděl.

Na animační program s popularizátorem vědy přišla řada školáků a učitelů základních škol.

Malý humanoid NAO nadchl děti

Půldruhé hodiny trvající program Michaela Londesborougha byl součástí unikátní konference TALENT CITY 2023, která v Ostravě začala potrvá do čtvrtku 5. října. Školy a instituce na něm v úterý předvedly žákům základních škol i řadu akcí, které mají děti přitáhnout zábavnou formou k vědeckým oborům a vědě.

Ve Světě techniky Dolní oblasti Vítkovic dětem představil virtuální realitu malý humanoidní robot NAO, který se využívá mimo jiné k vývoji AI. Umí reagovat na jednoduché pokyny, rozumí lidskému hlasu, sleduje lidský obličej a dokáže ještě mnohem víc. Přivezl s sebou i brýle na virtuální realitu, na kterých děti pronikly do jeho vize budoucnosti.

Za dětmi přišli s Ozoboty, Beeboty a Micro:bity

Moravskoslezská vědecká knihovna zase děti učila pracovat s Ozoboty a BeeBoty. Tito roboti se pohybují podle instrukcí, které pro ně děti vytvoří. Lekce ukazuje dětem základní principy programování, posiluje jejich digitální kompetence a ony tak mohou zapojit svou tvořivost při tvorbě vlastních programů pro malé roboty.

Školáci druhého stupně se zase učili pracovat s robotickou koulí Sphero, kterou ovládají pomocí vlastních programů. Měli možnost naprogramovat Sphero, aby prošla určenou trasu a splnila různé úkoly. Děti si také vyzkoušely práci s Micro:bity, tedy malými počítači, které lze propojit s velkou škálou senzorů a využít je pro různá měření.

Děti tvořily 3D sněhuláka a oživovaly své představy

Střední umělecká škola Ostrava pořádá jako součást Talent City 2023 workshop se sádrou. Účastníci další tvůrčí dílny zase pracují s papírem, ze kterého tvoří vlastní blok z grafických papírů nebo kartonů různých barev, struktur a gramáží. Účastníci dalšího workshopu Střední umělecké školy Ostrava si pomocí písma typograficky zdobí strany deníku.

Do workshopů se zapojila také Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. „Připravili jsme workshop pro hravé a tvořivé děti, ve kterém společně otevřeme bránu fantazie, vytvoříme 3D sněhuláka, necháme rozkvést květinu a vyřešíme mnohé matematické úlohy,“ lákali pořadatelé.

Děti si tak mohly pomocí počítačového programu GeoGebra vyzkoušet, jak své představy oživit a realizovat. Program pro ně připravili pedagogové z Katedry matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty strojní VŠB-TUO. Starší děti programovaly stavbu z Lego kostek Spike Essential.

Talent City 2023 pokračuje ve středu v Komorním sále Fakulty umění Ostravské univerzity na Černé louce debatou Moderní vzdělávání 21. století - Objevujeme Talenty. Debatní stůl plný inspirace bude hledat odpovědi na otázky, jak moderní metody ve vzdělávání objevují a podporují skryté talenty, jaká je role psychologie v rozvoji emocionální a sociální kapacity nadaných jedinců, a jak můžeme společně tvořit svět, kde každý student dosáhne svého plného potenciálu.

Konference vyvrcholí ve čtvrtek v ostravském Divadle 12, v Centru PANT a v Impact Hubu Ostrava sériemi přednášek, které akce zahrnula do programu pod názvem Talent a kreativita. Program začíná na všech třech místech vždy v 9 hodin a potrvá do odpoledne.

Foto: Antonín Krůpa
Sdílejte článek