Komentáře
22/12/2019 Petr Broulík

Pamatujete? ​Před dvaceti lety vyzdobily smrky z Beskyd vánoční Vatikán

Potlesk sklidil dřevorubec Jan Foldyna, když 3. prosince 1999 dopoledne nad osadou Bebek v beskydské Morávce s náležitým respektem opatrně odřízl téměř osmdesátiletý a pětadvacet metrů vysoký smrk.

Vybral ho místní revírník Vojtěch Novák. Velikán z Beskyd se poté vydal na pouť do Vatikánu, kde zářil na Vánoce papeži na svatopeterském náměstí.

Na návěs ho naložily v Beskydech dva jeřáby někdejší Nové huti. Dnes místo, kde strom stál, připomíná skromný památník. Na věky má návštěvníkům Beskyd připomínat, že strom z těchto hor, který rostl téměř osmdesát let, vítal poslední rok uplynulého milénia.

Na předání stromu se jeli tehdy před Vánoci podívat i obyvatelé obce Morávka a údolí Lúčky, kde rostl.

Mohutný vánoční strom spolu s devětadvaceti dalšími stromy odjel zvláštním vlakem směr Vatikán 4. prosince z Dobré a putoval tam tři dny.

Rozloučit se s ním na malé nádraží přijelo možná tisíc lidí. „Tehdy pro něj po mnoha letech se otevřelo vatikánské nádraží, aby tam mohl vlak se stromy,“ říká technický pracovník obce Morávka Petr Bujok.

Vlak se skládal ze čtyř vagonů – dvou osobních a dvou nákladních. Oba salonní osobní vozy byly vyrobeny pro československé prezidenty T. G. Masaryka a G. Husáka. Vagony byly řazeny chronologicky a ukazovaly vývoj našeho státu v 20. století.

Třetí byl vagon s vánočním stromem a v útrobách posledního, taky nákladního vozu, se vezlo 30 dvoumetrových smrčků z Morávky pro výzdobu kanceláří ve Vatikánu. Na hlavní nádraží státu Vatikán vlak dorazil o půlnoci 7. prosince.

Toto nádraží není běžně využíváno, nemá žádný jízdní řád a osobní vagony zde naposledy stály v roce 1962.

Obyvatelé Pražma, Raškovic a Morávky do autobusu do Vatikánu naložili také obraz, který při audienci darovali papeži Janu Pavlu II. Je na něm kostel svatého Jana Nepomuckého a hora Travný.

Obraz měl papeži stejně jako vánoční strom z Beskyd připomenout kraj, odkud pochází, neboť Jan Pavel II. se narodil blízko Morávky na polské straně Beskyd.

Dnes patří vánoční strom pro Vatikán k už historickým milníkům, s nimiž se obec Morávka nejvíce pyšní. Událost připomíná pamětní deska a lidé si u ní mohou posedět.

Lesy České republiky nechaly na místě, kde strom stál, v roce 2002 vystavět posezení s lavičkami. Místo osadili balvanem a pamětní deskou, která událost připomíná.

Na místě, kde stál, tehdy biskup ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz zasadil nový smrk. „Papež mi při jedné slabé chvilce pošeptal do ucha, že vánoční strom z Čech měl ve Vatikánu asi největší úspěch,“ řekl při sázení stromu biskup Lobkowicz.

Dodal, že český vánoční strom předčil i strom z Německa, který byl ozdobený krabicemi se stříbřitými a zlatými obaly. „Náš byl ozdobený lidovými a dětmi dělanými ozdobami a byl mnohem působivější,“ řekl tehdy biskup Lobkowicz.

Tradice vatikánských vánočních stromů je poměrně mladá a datuje se od roku 1982. Zvyk zdobení vánočního stromu přinesl do Říma právě polský papež Jan Pavel II. Byl to jeho slovanský příspěvek k místním oslavám vánočních svátků, předtím na to v Římě mnoho zvyklí nebyli. Itálii nebyla tato tradice vlastní a vánoční strom je zde výjimkou.

„Jsem šťasten, že Česká republika nabídla strom, který bude od začátku svatého roku o Vánocích vládnout náměstí Svatého Petra jako symbol spojení mezi druhým a třetím tisíciletím,” nechal se dokonce slyšet papež Jan Pavel II.

Když rozhodnutí padlo na Beskydy, vyplnilo se tak i jeho dávné přání, aby strom pro tak sváteční čas pocházel z pomezí tří středoevropských zemí.

Web obce Morávka popisuje, že vše vyvrcholilo v sobotu 18. prosince 1999. Den slavnostního rozsvěcení vánočního stromu začal mší pro české poutníky v katedrále sv. Petra, kterou sloužili čeští biskupové.

Po skončení mše následovala audience u papeže Jana Pavla II. v sále Klementina umístěném ve starých budovách Vatikánu. Papež hosty přivítal milým českým proslovem.

Následovala zdravice prezidenta Václava Havla, pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka a biskupa ostravsko-opavské diecéze Františka Lobkowicze. Příjemnou sváteční atmosféru audience podtrhla cimbálová muzika Valašský vojvoda z Kozlovic, která zahrála české koledy.

V 16.30 otevřel slavnostní předávání vánočního stromu úvodním slovem kardinál Miloslav Vlk. Poté vystoupil prezident Václav Havel a za Vatikán poděkoval kardinál Edmund Szoka.

V 17.42 pan prezident společně s dvěma českými dětmi rozsvítili vánoční strom. Oficiální předávání vánočního stromu nezapomenutelně zakončila Eva Dřízgová-Jirušová, která zazpívala Tichou noc za doprovodu Valašského vojvody a nakonec všichni jako jeden obrovský sbor (státníci, biskupové a poutníci z Česka i z celého světa) zpívali Narodil se Kristus Pán a Nesem vám noviny.

Po oficialitách cimbálovka z Kozlovic ještě dlouho doprovázela další sborové zpěvy a dokonce se u vánočního stromu tančilo.

Sdílejte článek